Harjas årsmøde


Program for dagen:
9.15 Busafgang fra Arkæologiens Hus, Lisesmindevej 3B, Odense M
10.00-10.30 Velkomstkaffe/-te med rundstykker
på Fynshoved Café & Gårdbutik
10.30 – 12.00 Æresmedlem af Harja Eigil Nikolajsen fortæller om
Familien Jensens Oldsagssamling, der findes i caféens lille
museum og forbereder forsamlingen på eftermiddagens
ekskursion.
12.00 -13.00 Bespisning ved Harja
13.00 – 14.00 Generalforsamling
14.00 -17.00 Dagens ekskursion.
18.00 Ca. hjemkomsttidspunkt til Arkæologiens Hus

Generalforsamling kl. 13.00
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Jens Kjærgaard
Per Nielsen
Michael Nielsen
Eigil Nikolajsen (ønsker ikke genvalg)
5. Valg af Suppleanter, på valg er:
Alice Amlund
Jess Kolmos
6. Valg af bilagskontrollanter, på valg er:
Ole Blaabjerg
Helge Langkilde Rasmussen
7. Valg af bilagskontrollantsuppleant, på valg er:
Svend Amlund
8. Behandling af indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent
10. Evt.

Introduktion til turen
der foregår dels pr. bus og pr. gåben. Hovedattraktionen bliver spadsereturen rundt om Fyns Hoved (varighed ca. en time). Mange af Harjas medlemmer kender området godt i forvejen og véd så også, at man aldrig bliver træt af endnu et besøg. Kulturhistorisk og arkæologisk sét er stedet meget interessant og i naturhistorisk og landskabelig sammenhæng en perle. Med bus kører vi derefter ad snirklede veje rundt og besøger kendte og mindre kendte minder fra oldtiden og historisk tid, som egnen er så rig på. Vi når ikke alt, som vi gerne vil, men får smagsprøver, som kan
inspirere til egen fordybelse og videre udforskning. Under alle omstændigheder bliver der tid til at nyde en varm, opkvikkende drik og en bid af en sødmefuld kage.

Praktisk:
Pris for deltagelse i årsmødet er 150,- kr. pr. person
Indbetaling på Harjas konto (reg.nr. 0828 kontonr. 825557)
Tilmelding til Eva Therkelsen på evatherkelsen@hotmail.com
eller 30 29 92 72 senest mandag d. 17 april.
Deltagelse er gratis, hvis man kun deltager i generalforsamlingen.

Kørsel: Der er mulighed for at køre med bussen fra Arkæologiens
Hus, Lisesmindevej 3B i Odense eller køre i egen bil til Fynshoved Café
og deltage i busturen derfra.