Oldsagsgruppen


Oldsagsgruppen består af en halv snes Harja-medlemmer, der jævnligt mødes for at snakke arkæologi og nærstudere specielt flintoldsager. For tiden er der fokus på at sortere 150 kg. flintafslag fra Reitz’ samling og en nylig indkommet samling af oldsager fra Kaj Tvedskov, Turup, for Odense Bys Museer.
Fra Vestre Skole har vi fået foræret skolens oldsager, som ellers stod over for at blive smidt ud. De vil også blive kigget nærmere efter i sømmene, når de andre opgaver er blevet ekspederet. Fra Østfyns Museer har vi fået en feltopgave ved Rønninge i at afsøge en mark for oldsager. Der er opgaver nok at tage fat på, så hvis du også har lyst til at være med, så sig endelig til. Du skal være velkommen!