Grupperne i Harja


Alle kan få oprettet en gruppe, som selv sætter sin “dagsorden”. Der vælges eks. en tovholder, emne og mål med gruppen.

I Harja har vi pt. følgende grupper (klik på gruppen for at læs mere):

Kyst- og marinarkæologisk gruppe

Foredragsrækken

Detektorgruppen

Oldsagsgruppen