Indmeldelse

Vi arbejder på at få den oprindelige indmeldelseside op at køre igen, som vi havde på vores foregående hjemmesiden. Indtil vi har denne klar, så kan du hvis du ønsker at blive medlem i Harja, skrive til vores kasser på michael@anmi.dk . Du bedes oplyse følgende i e-mailen: Fulde navn, postadresse, telefonnummer samt e-mail. Derudover skal du angive om du ønsker et enkeltmedlemskab til 200 kr. årligt, et husstandsmedlemskab til 250 kr. årligt eller et ung under uddannelse – medlemskab til 100 kr. årligt.

Du bedes også angives hvilke af følgende grupper du ønsker at modtage nyhedsbreve (e-mails) fra. Harja generelt, Detektorgruppen, Foredragsrækken, Kyst- og marinarkæologi, Oldsagsgruppen