Hvad findes mellem hav og land?

Læs om Brandsø´s historie.

Kategori:

Beskrivelse

På den 206 ha store ø i Lillebælt har oldtidens befolkning udfoldet aktiviteter som stadig væk er synlige. Det største monument er ”Svenskehøj”, beliggende 8,4 meter over hav ets overflade – en 20 meter lang dysse med 2 kamre. Det mest kendte er ganske givet den fynske maler Dankvart Dreyers maleri af kæmpehøj på Brandsø – en runddysse på 14 meter i tværmål og med en overliggersten på ca . 3 meters længde. Øen nævnes første gang omkring år 1200 i Kong Valdemars Jordebog som Øbranzø.