Detektornyt 2018 nr. 3 September

Indsendelse af fund og DIME systemet til registrering.

Kategori:

Beskrivelse

Indsendelse af registreringer af detektorfund
Vi sætter stor pris på, at I fremsender registreringer af fundene, før vi modtager dem, så vi ikke skal bruge tid på at rykke for koordinater mv., når vi skal i gang med at registrere fundene på lokalmuseet. Og uden data kan vi ikke få fundene ind i vore databaser! Er du i tvivl om, hvordan du skal indrapportere dine fund, så kig på lokalmuseets hjemmeside – eller kontakt os.