Håndholdt GPS eller mobiltelefon med indbygget GPS?

Artikel omkring brugen af håndholdte GPS’er og mobiltelefoner med indbygget.

Kategori:

Beskrivelse

I denne artikel undersøges det hvordan hhv. en mobiltelefon med indbygget GPS klarer sig ift. dedikerede håndholdte GPS’er ved registrering af søgespor. Enhederne er undersøgt under forskellige forhold. Sidst i artiklen samles der op på resultaterne hvor også anbefalinger til brugen af disse enheder gives.