Håndtering af Detektorfund – anbefalinger fra konservatorerne

Beskrivelse

Denne vejledning fra musernes konservatorer beskriver hvorledes du skal håndtere dine fund på den mest hensigtsmæssige måde, indtil du får dem afleveret til museet.

Hent vejledning ved at trykke på nedenstående billede.

Tryk på nedestående billedet for video, som er lavet af Odense Bys Museer i forbindelse med en udstilling om detektorfund. På videoen ser man, hvordan genstande afrenses af museets konservator Jannie Amsgaard Ebsen