Søgespor Hvordan 1.4?

Vejledning til brug af GPS ved optagelse af søgespor samt indstilling af GPS.

Beskrivelse

Har du brug for at vide hvorledes du registrerer søgespor med din GPS og efterfølgende henter spor ned fra GPS’en og får dem gemt, så du efterfølgende kan sendes til dit lokale museum, så hent nedenstående vejledning til dette. Som noget nyt modtager museerne på Fyn og Langeland nu søgesporene i formatet GPX og ikke det tidligere format kmz, som man ellers har skulle generere via Google Earth, før man kunne sende sporene. Dette sidste trin slipper man nu for ved blot at skulle sende sporene direkte som gpx-format. Hvordan dette gøres er beskrevet i den nyeste udgave 1.4 af Søgespor Hvordan.  Du vil i denne version også kunne finde information om hvordan man henter gratis kort ned til din GPS samt til Basecamt/Mapinfo.

Som supplement til den skrevne vejledning, kan der nu også på Harjas Youtube-kanal “Harja – Arkæologi” ses to instruktionsvideoer, der beskriver hvorledes man henter spor fra GPS’en til PC’en, og her klargør sporene til fremsendelse til det lokale museum. Videoerne kan ses på følgende links: https://youtu.be/cmipZTST0nI  (1#2) og https://youtu.be/9cRFTHUWAks (2#2). Bemærk det er kun den første af de to videoer 1#2 som du skal bruge. Til allersidst i videoen vises det hvordan man gemmer sporene som en kml-fil. Her skal man dog i stedet vælge GPX. Video 2#2 beskriver hvorledes sporene hentes ind i Google Earth og viderebehandles der. Det er der dog som nævnt ovenfor ikke længere brug for, hvorfor man kan se bort fra denne video. Ønsker man at arbejde videre med sporene i Google Earth, kan man dog med fordel se videoen 2#2.